🍉 شب یلدای مترویی

🍉 شب یلدای مترویی

http://metroplus1.ir/wp-content/uploads/2020/12/yalda.mp4   در این شب یلدا که میراث کهن نیاکان ماست، امیدواریم که قطار زندگی‌تان همواره روی ریل خوشبختی و سلامتی در حرکت باشد. امسال اما به خاطر کرونا از راه دور تفاّلی به حافظ می‌زنیم و شبی شیرین برای هموطنانمان...