یک تیر و سه نشان با یادمان دکتر شریعتی در مترو

یک تیر و سه نشان با یادمان دکتر شریعتی در مترو

هویت ایستگاه‌های مترو برای ما به عنوان مسافر آن خیلی مهم است، مخصوصاً اگر اسم ایستگاه با دیوارنگاره‌ها و تابلوهای هنری داخل آن هم‌خوانی داشته باشد. نامداران فرهنگی، هنری، علمی و حتی سیاسی که تأثیر زیادی بر جامعه به خصوص نسل جوان داشتند کم نیستند. دکتر شریعتی به عنوان...