برپایی پایگاه مشاوره حقوقی “یاوران عدالت” در متروی تهران به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج

برپایی پایگاه مشاوره حقوقی “یاوران عدالت” در متروی تهران به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج

به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و با همکاری کانون بسیج حقوق‌دانان و کانون خادم‌یاران رضوی، با هدف ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و با رویکرد پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها پایگاه مشاوره حقوقی “یاوران عدالت” در بیست ایستگاه منتخب...