برای بروز خطر همیشه “آماده باش”

برای بروز خطر همیشه “آماده باش”

حتماً شما هم این جمله “حادثه خبر نمی‌کند” را شنیده‌اید. حوادثی مانند سیل، زلزله یا آتش‌سوزی علاوه بر ایجاد خسارت‌های مالی و جانی باعث ایجاد دلهره، اضطراب و مشکلات روحی و روانی زیادی در فرد و خانواده‌اش می‌شود. برای همین همیشه باید برای بروز خطر آماده...