حس زیبای زندگی در متروی تهران

حس زیبای زندگی در متروی تهران

این روزها درباره حیا و عفاف بحث‌ها و صحبت‌های زیادی می‌شود. گروهی این مساله را امری کاملا زنانه  می‌دانند و گروهی دیگر و به درستی در این رابطه تفاوتی بین زن و مرد قایل نمی‌شوند. البته رعایت حیا و عفاف که سفارش بزرگان دین هم هست با سبک زندگی ما رابطه مستقیم و تأثیرگذار...