حسینیه انتظار، حسینیه‌ای متفاوت در متروی تهران

حسینیه انتظار، حسینیه‌ای متفاوت در متروی تهران

از کودکی با رسیدن ماه محرم عاشق حضور در تکیه‌ها و حسینیه‌ها بودیم تا به امروز. شور و شوقی داشتیم برای سیاهی زدن و چسباندن کتیبه‌ها و بیرق‌ها به دیوارها و ستون‌های تکایا. حضور دوستان هم سن و سال و جوان‌ها و پیرهای محل با لباس مشکی در هیأت عزاداری امام حسین علیه السلام...