دکتر شریعتی و مسافران شهر زیرزمینی

دکتر شریعتی و مسافران شهر زیرزمینی

برای من به عنوان مسافر مترو هویت ایستگاه خیلی مهمه، مخصوصاً اگه اسم ایستگاه با دیوارنگاره‌ها و تابلوهای هنری داخل اون همخوانی داشته باشه. نامداران فرهنگی، علمی و حتی سیاسی که تأثیر زیادی بر جامعه داشتند کم نیستند. دکتر شریعتی به عنوان یک چهره دانشگاهی و سیاسی از اون...
یک تیر و سه نشان با یادمان دکتر شریعتی در مترو

یک تیر و سه نشان با یادمان دکتر شریعتی در مترو

هویت ایستگاه‌های مترو برای ما به عنوان مسافر آن خیلی مهم است، مخصوصاً اگر اسم ایستگاه با دیوارنگاره‌ها و تابلوهای هنری داخل آن هم‌خوانی داشته باشد. نامداران فرهنگی، هنری، علمی و حتی سیاسی که تأثیر زیادی بر جامعه به خصوص نسل جوان داشتند کم نیستند. دکتر شریعتی به عنوان...