روایتی از قیام مسجد گوهرشاد در ایوان انتظار

روایتی از قیام مسجد گوهرشاد در ایوان انتظار

در تاریخ این سرزمین لحظه‌های سرنوشت سازی وجود دارد که آینده مردم یک کشور به آن گره خورده است. در روزگاری که با تصمیم کور رضا خان قلدر بنا شد تا به بهانه آزادی و ترقی، عفت و حجاب را از سر زنان و دختران این سرزمین بردارد مردان و زنان غیور در دیار شاه خراسان دست به قیام...
حس زیبای زندگی در متروی تهران

حس زیبای زندگی در متروی تهران

این روزها درباره حیا و عفاف بحث‌ها و صحبت‌های زیادی می‌شود. گروهی این مساله را امری کاملا زنانه  می‌دانند و گروهی دیگر و به درستی در این رابطه تفاوتی بین زن و مرد قایل نمی‌شوند. البته رعایت حیا و عفاف که سفارش بزرگان دین هم هست با سبک زندگی ما رابطه مستقیم و تأثیرگذار...