خداحافظی با دود، رویداد دوچرخه در متروی تهران

خداحافظی با دود، رویداد دوچرخه در متروی تهران

آلودگی هوای تهران امروز از مرز هشدار گذشت. معمولاً این خبر را بیشتر اوقات سال از اخبار و رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم. برای به خطر افتادن سلامت افراد خانواده‌مان به خصوص کودکان و پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها نگران می‌شویم. برای آسمان کلانشهری مثل تهران که بیشتر روزهای...