ترویج فرهنگ انفاق حتی با خیرات نان

ترویج فرهنگ انفاق حتی با خیرات نان

امروزه در بسیاری از جوامع فاصله طبقاتی بیداد می‌کند. بسیاری از مکتب‌های غربی و شرقی هم با نگاه خود به اصطلاح سعی در مبارزه با این پدیده که مهم‌ترین عامل توسعه فقر در جامعه است تلاش می‌کنند. دین متعالی اسلام با نگاه عمیق به این مساله یکی از راه‌های مقابله با فاصله...