باطری‌های قلمی را دور نینداز

باطری‌های قلمی را دور نینداز

همه ما می‌دانیم که شهر خوب رو شهروند خوب می‌سازد. برای داشتن شهری پاک و سالم کافی است بعضی کارهای ساده و ابتدایی را انجام ندهیم. از تردد خودروهای دودزا جلوگیری کنیم و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم، کف کوچه و خیابان زباله نریزیم و زباله‌های خشک و تر را از مبدا...