استاد شهید مرتضی مطهری
مرتضی مطهری در ۱۳ بهمن ۱۲۹۷ در شهر فریمان از توابع مشهد متولد شد. از اساتید وی می توان به محمد صدوقی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، سید حسین طباطبایی بروجردی و سید محمد محقق داماد اشاره کنیم. استاد مطهری در شامگاه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸توسط گروه فرقان به شهادت رسیدند.