در این شب یلدا که میراث کهن نیاکان ماست، امیدواریم که قطار زندگی‌تان همواره روی ریل خوشبختی و سلامتی در حرکت باشد.
امسال اما به خاطر کرونا از راه دور تفاّلی به حافظ می‌زنیم و شبی شیرین برای هموطنانمان آرزو می‌کنیم.

 

از طرف خدمت‌گزاران شما در شرکت بهره برداری متروی تهران