کتابخانه‌های عمومی در ایستگاه‌های متروی تهران گسترش می‌یابد.
در نشستی که فی‌مابین معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری مترو و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار گردید دو طرف بر لزوم توسعه و گسترش کتابخانه‌های عمومی در متروی تهران تاکید نمودند. در این جلسه که با حضور سید محمد نقیب، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری مترو و محمدهادی ناصری، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار شد مقرر گردید ضمن برطرف نمودن موانع موجود در کتابخانه‌ ایوان انتظار میدان حضرت ولی‌عصر(عج) تعداد هشت ایستگاه‌ منتخب به این مجموعه اضافه شود که در خصوص جانمایی در سه ایستگاه میدان شهدا، تربیت مدرس و مهدیه برای آغاز فعالیت کتابخانه‌ها توافق حاصل شد. هم‌چنین در زمینه پخش محتوای ارایه شده از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی در قالب کلیپ‌های تصویری و پخش آن از طریق نمایشگرهای قطارها و ایستگاه‌های مترو و اهدای کتاب در ایام خاص از سوی این نهاد توافق حاصل گردید. راه‌اندازی باکس کتاب در مترو جهت استفاده و مطالعه مسافران در زمان سفر درون شهری نیز مورد پیشنهاد قرار گرفت. قرار است این نشست طی سلسله جلساتی مستمر با حضور نمایندگان دوطرف جهت اجرای برنامه‌های مشترک ادامه یابد.