روند افتتاح گالری و موزه فرش مترو وارد مرحله فنی و کارشناسی شد. در این مرحله که با حضور سید مجتبی تقوی نژاد، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران، عراقچی رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، کوثرنشان نماینده اداره کل موزه ها و کارشناسان فنی شرکت بهره برداری در ایستگاه متروی خیام برگزار شد روند پیگیری و ساخت گالری فرش مترو و هم‌چنین شناسایی فضای ایستگاه‌های مترو که قابلیت برگزاری گالری و موزه فرش را دارند مورد ارزیابی و بررسی فنی قرار گرفت. گفتنی است، با هدف معرفی و نمایش آثار هنرمندان قالی باف موزه فرش مترو راه اندازی می‌گردد.