یلدای سپید

ایستگاه متروی امام خمینی(ره) مثل هر روز پر از رفت وآمد بود. اما در گوشه‌ای از سالن اصلی ایستگاه همان جایی که می‌توانی با انتخاب یکی از مسیر‌ها خود را به شمال یا جنوب شهر برسانی صدای موزیکی شاد به گوش می‌رسید. محل برگزاری ویژه برنامه “یلدای سپید”. مراسمی که برای پاس‌داشت مقام پدر‌بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های آسایشگاه سالمندان کهریزک برگزار شده بود.

چند خانواده از پرسنل مترو تهران هر کدام دور یک میز جمع شده بودند و خوراکی‌های شب یلدای خود را آورده بودند تا میزبان پدربزرگ یا مادر بزرگی باشند. مهمانان با قطار یلدای سپید از راه رسیدند و هر کدام مهمان یک خانواده شدند. بابابزرگ‌ها از مادربزرگ‌ها خندان‌تر بودند.

آن روز همه خوشحال بودند و لبخند، مهمان لبانشان بود. حسین رفیعی مجری و مهران رجبی بازیگر، اجرای این برنامه را به عهده داشتند. ۲۰ پدربزرگ و مادربزرگی که دور از خانواده‌هایشان بودند مهمان ویژه”یلدای سپید ” شدند.

 

 

[email protected]

۰۲۱-۸۸۷۷۶۶۲۲

تهران – تقاطع حافظ و انقلاب