در روزهایی قرار داریم که هوای آلوده راه نفس را بر همه بسته است. خودروهای دودزا متهم اصلی این آلودگی هستند و شهروندان مخصوصاً کودکان و سالمندان قربانیان هوای خاکستری شهر. و هشدار همیشگی برای گروه‌های حساس برای مراقبت از خود. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، رعایت نظافت عمومی و تفکیک زباله و البته کاهش تولید آن وظیفه‌ای است که بر دوش یکایک شهروندان است. این مهم محقق نمی‌شود مگر با آموزش، مشاوره و فرهنگ‌سازی و با تشکیل کارگروه‌ها و کارگاه‌های مختلف در سطح شهر به خصوص مکان‌های پرتردد مثل مترو. ایستگاه متروی تئاترشهر باز هم یک برنامه فرهنگی و اجتماعی مفید با عنوان “هوای پاک، ‌اقدام و عمل” با هدف ارتقای بیشتر فرهنگ شهروندان درباره کاهش ترافیک و تأثیر آن در کاهش آلودگی هوا برگزار کرد. مساغفران شهر زیرزمینی با  مراجعه به کارشناسان هم از راهنمایی‌های آن ها استفاده کردند و هم هدایایی مثل کیف پارچه‌ای و بسته های آموزشی گرفتند.                                                                                                 بیایید هوای شهرمان را داشته باشیم.

غرفه هوای پاک در متروی تهران