🏆نفرات برتر
جشنواره انیمیشن های یک دقیقه ای مترو:

🥇نفر اول جشنواره مترومیشن
🔅جناب آقای بهزاد هاتف
از شهر تهران
🎬 نام اثر: لاین