معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران در نظر دارد مسابقه عکاسی با تلفن همراه با موضوع؛ استفاده همگانی از ماسک در مترو برگزار نماید.
مهلت ارسال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
به ۱۰ نفر از برندگان، جوایز ارزنده ای اهدا می شود.