مرحوم حاج فیروز زیرک کار «فخرالذاکرین» اهل تبریز بود. شغل خودش «روفه گری فرش» را حفظ کرد و مداحی را شغل و محل درآمد نمی دانست. تقریباً از ۱۸ سالگی شروع به مداحی کرده بود و تا آخر عمر ادامه داد. مداحی را از هیئت محله خودشان که بعدها بنام هیئت عزاداران شهدای کربلا شهرت یافت آغاز کرد. اولین استادش حاج‌حسن‌شفیع پور بود. هم‌چنین از محضر حاج‌علی شبابی بهره برد. بعدها نیز سالیان دراز محضر استاد عابد بود. در بین شعرای فارسی گو از اشعار نیّر تبریزی، فؤاد کرمانی، عمان سامانی و استاد محمد‌عابد و در نوحه‌های ترکی از اشعار شعرایی مانند حسین سعدی زمان، ذهنی‌زاده، شهاب، صافی‌و صحاف استفاده کرد.
سرانجام، وی در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ در سن‌۸۴ سالگی درگذشت.