جهانبخش کردی‌زاده مشهوربه بخشو متولد ۱۰خرداد ۱۳۱۵در بوشهر و درگذشته ۱۹مرداد ۱۳۵۶درشیراز، نوحه‌خوان و مداح استان بوشهردر جنوب ایرانبود. او صاحب سبکی خاص و صدای استثنایی درعزاداریو سینه‌زنی سنتی بوشهر بوده‌است. وی موجب معرفی شیوه خاص عزاداری بوشهری درسطح کشور و جهان شد. از مرحوم بخشو به عنوان برترین مداح تاریخ استان بوشهر یاد می‌شود