🔅 بازدید سرکارخانم دکتر نصیری مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران از غرفه های توزیع ماسک ایستگاه های مترو و توضیحات ایشان در خصوص روند فعالیت این غرفه ها در مترو و سایر اماکن شهر تهران

معاونت فرهنگی اجتماعی_مترو