کودکان دنیای خودشان را دارند. آن‌ها فارغ از تمام گرفتاری‌ها و روزمرگی‌ها که روی دوش بزرگ‌ترهای خانواده است در زمان خود زندگی می‌کنند. اما در این بین کودکانی هم هستند که کودکی نمی‌کنند و به تنهایی بار یک زندگی را به دوش می‌کشند و کودکی را از یاد برده اند آن هم برای یک لقمه نان. برای رفع این معضل اجتماعی نیاز به همیاری و همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مردمی حتی با پرداخت مبلغی ناچیز است تا دیگر شاهد کودک محروم در جامعه نباشیم.

و حالا متروی تهران با همکاری موسسه نیکوکاران شریف و با هدف حمایت از کودکان محروم تحت پوشش در پنج ایستگاه تجریش، میدان شهدا، صادقیه، میدان آزادی و دکتر شریعتی با برپایی پیشخوان‌های جذب حامی آماده دریافت کمک‌های شما نیکوکاران عزیز و مهربان است. با هم به کمک کودکان محروم سرزمین‌مان بشتابیم.

کانتر جذب حامی موسسه نیکوکاران شریف