می دونیم وقتی قرار باشه به یک جای پر تردد مثل مترو وارد بشیم،‌ اون هم توی این روزهای کرونایی، حتما از ماسک و دستکش استفاده کنیم. رعایت فاصله اجتماعی در پله برقی، صف فروش بلیت و هنگام عبور از گیت رو هم رعایت می کنیم. داخل قطار هم با توجه به علامت گذاری ها فاصله مون رو با سایر مسافران رعایت می کنیم. همه این کارها برای این هست که خودمون و بقیه سفر بی خطری داشته باشیم. کرونا رو حتما شکست می دیم.