علم بر زمین نمی ماند…
تا زمانی که دستِ تو آن را نگه داشت…
من قصه ی دست ها را خوب بلدم…
و همه ی این دست ها
نشانِ تورا دارند
نشانِ عقیقِ سلیمانی…
پس علم بر زمین نمی ماند!

عقیق_سلیمانی پیشکشی است خالصانه از معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مترو تهران به روح بلند سردار دل ها ، شهید سپهبد “حاج قاسم سلیمانی”