مسافران شهر زیرزمینی این روزها همراه و همسفر شدند تا با هیات مجازی معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران به عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان بپردازند.
با نوای کاروان ویژه برنامه هیات مجازی این معاونت در ایام ماه محرم و صفر می باشد.

هیات_مجازی
بانوای کاروان