به مناسبت روز جهانی دوچرخه سواری و در راستای ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل پاک، سفیران همیشه سبز ترافیک شهر تهران با طرح همدلی و در یک سفر ترکیبی و با شعار #هوایمادوچرخهسوارانراداشتهباشید با دوچرخه های خود به مترو تهران آمدند تا با این حرکت نمادین این روز را گرامی بدارند.
گفتنی است شرکت بهره برداری مترو تهران، طی اطلاعیه های قبلی ورود دوچرخه به واگن های مترو را طبق دستورالعملی به اطلاع مسافران و مردم شریف استان تهران رسانده است.