در راستای حفظ ایمنی و سلامت شهروندان محترم، طرح توزیع و فروش ماسک با نرخ مصوب دولتی با عنوان #سفر_به_سلامت و لزوم استفاده از ماسک در ایستگاه ها و قطارهای مترو بر اساس دستور مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا و با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ایستگاه های منتخب مترو به اجرا در آمد.

#معاونت_فرهنگی_اجتماعی_مترو
#ستاد_ملی_مبارزه_با_کرونا
#سفر_به_سلامت