زمستان که فرا می‌رسد همه مهیای آماده کردن وسایل گرمای خانه می‌شوند. با بستن درز پنجره ها و کانال های کولر جلوی خروج گرما را می‌گیرند و با بر پا کردن بخاری، خانه آماده یک زمستان سرد می‌شود. با شروع فصل سرما هشدارها برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار و نحوه صحیح مصرف گاز شهری هم شروع می شود. برای آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد تا کمترین میزان صدمات ناشی از  حوادث زمستان برای خانواده ها اتفاق بیفتد. برپایی کارگاه های مشاوره و آموزش در مکان‌های پرتردد مثل مترو می تواند به این فرهنگ سازی کمک کند.

برای تو که مسافر شهر زیرزمینی هستی این کلاس ها با عنوان “زمستان بی خطر” در ایستگاه های صادقیه، جوانمرد قصاب، امام خمینی (ره)، فرهنگسرا و شادمان برپا شد تا با استفاده از راهنمایی‌های کارشناسان حاضر در این کارگاه‌ها نکات ایمنی و الگوی مصرف صحیح گاز را آموزش ببینی.

 زمستان‌تان بی خطر

 

زمستان بی خطر