همسفر عزیز و گرامی، شما شنونده رادیو پلاس هستید

امیدواریم تا این لحظه از سفر در شهر زیر‌ زمینی لذت برده باشید. این شماره از رادیو پلاس را به شما همسفر عزیز روزه‌دار تقدیم می‌کنیم با نام حق. در این برنامه و در ایستگاه سلامت به بیماری مرموز و جدید کرونا می‌پردازیم و پس از آن در ایستگاه متروهای دنیا با هم سفری خواهیم داشت به متروی شهر ازمیر در کشور ترکیه. از ملا احمد نراقی غزلی تقدیم حضور شما    می‌شود و در ایستگاه یادش بخیر یادی می‌کنیم از معلم‌های عزیز کشورمان در روز معلم. ایستگاه متروی میدان صنعت و خیایان ها و مکان‌های دیدنی اطراف آن را در همین حوالی به شما معرفی می‌کنیم. توقف بعدی رادیو پلاس در ایستگاه هنر معرفی خط ثلث به همسفران هنردوست می‌باشد تا با تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری این هنر آشنا شوید. کتاب جسدهای شیشه‌ای نوشته مسعود کیمیایی در ایستگاه بخوان منتظر شما است تا چند سطری از آن را به اتفاق مرور کنیم و در پایان این برنامه شنونده نوای روح بخش رمضان با نوای استاد موسوی قهار می‌باشیم. رادیو پلاس همسفر لحظه‌های شما در شهر زیرزمینی.