شنونده عزیز رادیو پلاس سلام.

امیدوارم حال‌تان در این روزهای سخت کرونایی خوب و سلامت و به دور از غم و غصه باشد. در  این برنامه از رادیو پلاس با بخش های متنوعی در خدمت شما هستیم. این برنامه با عنوان عادت به شما تقدیم می‌شود. در ایستگاه سلامت درباره بیماری کرونا و راه‌های پیشگیری از آن با شما صحبت می‌کنیم. با سفر به شهر باستانی قاهره به متروهای دنیا سری می‌زنیم و با غزلی از محمد طالب آملی برنامه رادیو پلاس را در ایستگاه غزل ادامه می‌دهیم. به روزهای کودکی سفر می‌کنیم و با چیدن توت‌های درخت خونه مادر بزرگ یادش را بخیر می‌کنیم. به ایستگاه متروی دکتر شریعتی در خط یک مترو در همین حوالی می‌رویم و در ایستگاه هنر به معرفی خوشنویسی معلی می‌پردازیم و در پایان بخش‌هایی از کتاب چمران نوشته حبیبه جعفریان را در ایستگاه بخوان با هم مرور می‌کنیم.