برای من به عنوان مسافر مترو هویت ایستگاه خیلی مهمه، مخصوصاً اگه اسم ایستگاه با دیوارنگاره‌ها و تابلوهای هنری داخل اون همخوانی داشته باشه. نامداران فرهنگی، علمی و حتی سیاسی که تأثیر زیادی بر جامعه داشتند کم نیستند. دکتر شریعتی به عنوان یک چهره دانشگاهی و سیاسی از اون دسته افرادی هست که کتاب ها و سخنرانی‌های اون هنوز هم مخاطب خودش رو داره. ۲۹ خرداد ماه، سالروز درگذشتش بهانه‌ای میشه تا پای صحبت مسافران شهر زیرزمینی و مترو پلاسی ها بنشینیم؛ اون هم در ایستگاه متروی دکتر علی شریعتی و پای سازه یادمان ایشون.