هر کسی دستی بالا ببرد، توان و توفیقش را خدا داده، خدا اجازه داده که بخواندش
اما جایی که شما باشی همه چیز عوض می شود
خدا به رضایت راضی می شود و با غضبت غضبناک.
آن ها که توان دست تان را گرفتند، آیا نمی دانستند خدا منتظر شنیدن صدای شماست؟
آیا نمی دانستند تا قیامت، غروب جمعه دلگیر می شود بخاطر لحظات دعای شما؟
آن زمان که زیراندازی پهن می کردید و دستتان که نه، صورتتان که نه، بلکه صدایتان را به آسمان بلند می کردید می دانستند حبیبه ی خدا هستید ولی فکرش را نمی کردند هزار و چهارصد سال بعد مردمانی باشند که برای آن لحظات دعا، اشک بریزند و دلشان بلرزد از ظلم هایی که در حق شما و خاندانتان شد

دعای مادر، پیشکشی عاشقانه از معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مترو به ساحت مقدسه ی حضرت فاطمه زهرا (س)