ایام فاطمیه تسلیت باد
” با ما سفر کنید به یک شهر زیر زمینی با کلی داستان و ماجرا و خاطره “
معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مترو تهران و حومه
نخستین جشنواره انیمیشن های یک دقیقه ای مترو ” مترو میشن”