✅ تمدید مهلت ارسال آثار نخستین جشنواره انیمیشن یک دقیقه ای مترو، “مترو میشن”

به اطلاع علاقمندان به حضور در نخستین جشنواره انیمیشن یک دقیقه ای مترو “مترو میشن” می‌رساند، به دلیل استقبال و درخواست متقاضیان حضور در این جشنواره، مدت ارسال آثار تا تاریخ دهم بهمن ۹۹ تمدید شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت www.metromation.metroplus1.ir مراجعه نمایید.
✔بدیهی است مهلت تعیین شده تمدید نمی‌گردد.
.
مترومیشن
جشنوارهانیمیشنهاییکدقیقهایمترو