امروزه در بسیاری از جوامع فاصله طبقاتی بیداد می‌کند. بسیاری از مکتب‌های غربی و شرقی هم با نگاه خود به اصطلاح سعی در مبارزه با این پدیده که مهم‌ترین عامل توسعه فقر در جامعه است تلاش می‌کنند. دین متعالی اسلام با نگاه عمیق به این مساله یکی از راه‌های مقابله با فاصله طبقاتی را ترویج فرهنگ وقف و بخشش می‌داند زیرا اعتقاد بر این است بخشی از آنچه که داریم متعلق به خدا و خلق خدا است. برای ترویج و توسعه این فرهنگ متعالی با برگزاری پایگاه‌های مردمی در نقاط پرتردد مانند مترو به یاری محرومان و مستمندان بشتابیم. برای تو که مسافر خیرخواه و نیکوکار مترو هستی طرح “خیرات نان” در چند ایستگاه مترو برپا شده است. بنیاد خیریه وفاق سبز علوی در ایستگاه‌های تجریش، دکتر شریعتی، سرسبز، دانشگاه شریف و میدان شهدا آماده دریافت کمک‌های بی چشم‌داشت تو است. حتی به اندازه خرید یک قرص نان.

طرح خیرات نان در متروی تهران