مرحوم آیت الله فلسفی
محمدتقی فلسفی در ۲۴ فروردین ۱۲۸۷ در تنکابن به دنیا آمد. پدر وی محمدرضا تنکابنی از علمای مازندران بود. از اساتید فلسفه وی می توان به مهدی آشتیانی، ابراهیم امامزاده زیدی، کاظم عصار و طاهر تنکابنی اشاره کرد. آیت الله فلسفی در ۲۷ آذر۱۳۷۷ در سن ۹۰سالگی در هنگاه سخنرانی درگذشت و درحرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به خاک سپرده شد