اخطار ! اخطار ! این روزها مراقب افراد دارای بارهای نامتعارف.حجیم و کوله پشتی به دوش مانند تصویری که در کلیپ فوق میبینید باشید در صورت رویت این گونه افراد با تذکر لسانی انها را از وضیعت خود اگاه کنید ! حقوق شهروندی