هوای پاک، اقدام و عمل

هوای پاک، اقدام و عمل

در روزهایی قرار داریم که هوای آلوده راه نفس را بر همه بسته است. خودروهای دودزا متهم اصلی این آلودگی هستند و شهروندان مخصوصاً کودکان و سالمندان قربانیان هوای خاکستری شهر. و هشدار همیشگی برای گروه‌های حساس برای مراقبت از خود. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، رعایت...
رادیو پلاس ۱۷_هوای پاک

رادیو پلاس ۱۷_هوای پاک

دوستان و همراهان صمیمی رادیو پلاس سلام در این برنامه از رادیو پلاس با شما درباره هوای پاک و وظیفه شهروندان در قبال آسمان شهر تهران با شما صحبت می‌کنیم. با ما همسفر باشید. در ایستگاه سلامت درباره سکوت و اهمیت آن در بهداشت روانی گفتگو می‌کنیم. در متروهای دنیا و در متروی...