سفر مسافر مترو بر مدار قانون

سفر مسافر مترو بر مدار قانون

در سفرهای درون شهری مخصوصاً وقتی مسافر شهر زیرزمینی می‌شویگاهی ناخودآگاه نگاهت به چهره بعضی از همسفرانت می‌افتد. یکی مشغول نگاه کردن به تلفن همراه است، یکی کتاب می‌خواند،‌ دیگری فرصت را برای یک چرت کوتاه غنیمت می‌شمارد و چشمش را می‌بندد اما دراین بین چهره یکی خیلی...