مقابله با کرونا ویروس در مترو

مقابله با کرونا ویروس در مترو

این روزها که همه درگیر مقابله با کرونا ویروس هستند، با چند راهکار ساده می تونیم هم از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری کنیم و هم اینکه یک سفر بی خطر داشته...
فاصله گذاری اجتماعی در مترو

فاصله گذاری اجتماعی در مترو

این روزها همه درگیر مبارزه با کرونا ویروس یا همون کوید ۱۹ هستیم. مهمان ناخوانده ای که بی دعوت آمده و حالا حالاها با ما زندگی می کنه. خیلی هم از مکان های شلوغ مثل مترو خوشش میاد. حالا اگر ما به عنوان یک مترو پلاسی به چند نکته خیلی ساده ولی مهم توجه کنیم به راحتی شکستش...