هویت ایستگاه‌های مترو برای ما به عنوان مسافر آن خیلی مهم است، مخصوصاً اگر اسم ایستگاه با دیوارنگاره‌ها و تابلوهای هنری داخل آن هم‌خوانی داشته باشد. نامداران فرهنگی، هنری، علمی و حتی سیاسی که تأثیر زیادی بر جامعه به خصوص نسل جوان داشتند کم نیستند. دکتر شریعتی به عنوان یک چهره دانشگاهی و سیاسی از آن دسته افرادی است که کتاب‌ها و مجموعه سخنرانی‌های او هنوز هم مخاطب خود را دارد. امروز به طور اتفاقی از ایستگاه دکتر شریعتی عبور می‌کردم که با مراسم رونمایی از یادمان او با عنوان “ابوذر تا کویر” در راهروی ایستگاه روبرو شدم. جمعیت علاقمند برای رونمایی از این سازه حجمی که به شکل زیبایی با استفاده از کتاب‌های ایشان طراحی و نصب شده بود جمع شده بودند. یک تیر و سه نشان، هم معرفی شخصیت علمی ، هم هویت بخشی به ایستگاه مترو و هم ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در مترو انجام شد.

 

سازه حجمی دکتر شریعتی در متروی تهران