طی مراسمی با حضور مدیرعامل،معاونین و مدیران شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، سید محمد نقیب به عنوان معاون امور فرهنگی و اجتماعی مترو تهران معرفی و از زحمات سیدمجتبی تقوی نژاد تقدیر به عمل آمد.
از جمله سوابق کاری معاون جدید مترو می توان به معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج شهرداری تهران، قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱۰ و مدیر تامین و تولید محتوای معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو اشاره کرد.