تا به حال به این فکر کرده‌اید اگر بیماری کرونا در زمان حافظ شایع می‌شد چه غزلی درباره آن می‌سرود؟
اگر باباطاهر هم عصر ما بود و برای اینکه مردم را به ماندن در خانه تشویق کند کدام رباعی را زمزمه می‌کرد؟ نیما با چه حس و حالی از ما می‌خواست که فاصله اجتماعی را رعایت کنیم؟ وقتی وارد گذرگاه‌های فرهنگی مترو تهران می‌شوی انگار همه شاعران نامی کشور به زبان شعر از ما می‌خواهند که با رعایت پروتکل های بهداشتی با این بیماری مقابله کنیم.
کووییدیه مجموعه طرح ها و غزل های شاعران هنرمند کشور نظیر علیرضا قزوه، علیرضا تیموری،محمدعلی یوسفی، حمید حمزه نژاد،زهرا میریان کریمی و ایمان طرفه با برداشتی طنز آمیز از اشعار شاعران برجسته این مرز و بوم  می باشد.