این روزها همه درگیر مبارزه با کرونا ویروس یا همون کوید ۱۹ هستیم. مهمان ناخوانده ای که بی دعوت آمده و حالا حالاها با ما زندگی می کنه. خیلی هم از مکان های شلوغ مثل مترو خوشش میاد. حالا اگر ما به عنوان یک مترو پلاسی به چند نکته خیلی ساده ولی مهم توجه کنیم به راحتی شکستش میدیم. مهم ترین این نکته ها استفاده از ماسک و البته رعایت فاصله اجتماعی که داخل ایستگاه ها و قطارهای مترو با علامت هایی مشخص شده. فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. حتماً با هم کرونا را شکست می دهیم.