معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران از زحمات خبرنگارانی که در طول سال اخبار و فعالیت‌های متروی تهران را پوشش خبری داده‌اند تجلیل به عمل می‌آورد. در این طرح که در قالب کتیبه‌ فرهنگی در سطح ایستگاه‌های مترو به نمایش گذاشته می‌شود به پاس تلاش خبرنگاران تلاش‌گر و به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار در طرحی مبتکرانه اسامی خبرنگارانی که اخبار متروی تهران به ویژه حوزه شهری، فرهنگی و اجتماعی را منعکس نموده‌اند درج شده است. هم‌چنین این کتیبه فرهنگی از طریق نمایشگرهای ایستگاه‌های متروی تهران به معرض نمایش گذاشته می‌شود.
.