وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسد. گویی شهیدانند که آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار و تذکر و بیداری . بهمن که از راه می رسدشهیدان پیمان نامه ی خونین شهادت را برای تجدید امضای تک تک ما می آورند تا فراموش نکنیم که باغبان لاله ها امام مهربان بود و سایبان لحظه ها، نگاهش هنوز هم نگران باغمان است. هر بهمن امام است که دوباره بر بال ملایٔک به دیدارمان می آید و کوچه های باغمان را پر از نسترن و نیلوفر می نماید. گام هایش همه جا یاس می کارد و گل محمدی به خانه ها هدیه می کند
سلام بر فجر و فجر آفرینان غیور ایران زمین…
.
نماهنگ ” خمینی ای امام” تولید شده در معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مترو تهران ،تقدیم به روح بلند بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و شهیدان گرانقدر وطن
.