این روزها درباره حیا و عفاف بحث‌ها و صحبت‌های زیادی می‌شود. گروهی این مساله را امری کاملا زنانه  می‌دانند و گروهی دیگر و به درستی در این رابطه تفاوتی بین زن و مرد قایل نمی‌شوند. البته رعایت حیا و عفاف که سفارش بزرگان دین هم هست با سبک زندگی ما رابطه مستقیم و تأثیرگذار دارد. برای خیلی از ما و مخصوصاً جوان‌های امروز در سوال‌های زیادی وجود دارد. سبک زندگی یکی از مهمترین مسائلی است که در همه کشورهای دنیا به عنوان عامل رشد و تحول جامعه با نشاط مطرح است. بهترین راه برای پیدا کردن جواب سوال‌هایمان مراجعه به کارشناسان حوزه سبک زندگی است. و چه جایی بهتر از متروی تهران که با برگزاری پایگاه‌های مشاوره “حس زیبای زندگی” در  ایستگاه‌های ارم سبز، امام خمینی (ره) و تئاترشهر پذیرای مسافر شهر زیرزمینی در یک نشست صمیمی است.

حس زیبای زندگی