کلیپ معرفی جشنواره مترو میشن

جشنواره انیمیشن های یک دقیقه ای مترو ” مترومیشن” از تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ شروع به فعالیت کرد و تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ ادامه داشت. با توجه به درخواست های مکرر شرکت کنندگان در جشنواره مهلت جشنواره تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ تمدید شد.
این جشنواره با مشارکت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مترو تهران و مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار گردید.