مترو پلاسی عزیز و دوست داشتنی! در این برنامه از رادیو پلاس با ما در متروی شهر بوداپست پایتخت کشور مجارستان در بخش متروهای دنیا همسفر می‌شوی. در ایستگاه سلامت به شما می‌گوییم که چرا در این روزهای سخت کرونایی باید از ماسک استفاده کنید. همین‌طور در بخش یادش بخیر به یک سفر دسته جمعی می‌رویم و از گذشته‌های دور یاد می‌کنیم. در همین حوالی شما را با ایستگاه متروی شهید نواب صفوی آشنا می‌کنیم و با غزلی از رهی معیری به ایستگاه هنر سری   می‌زنیم تا با هنر نگارگری و پیشینه آن آشنا شویم. در آخر و در بخش بخوان رادیو پلاس،  قسمتی از کتاب گاو خونی نوشته جعفر مدرس را برای شما می خوانیم. شنونده ما باشید.